Usługi

Świadczymy usługi w branży energetycznej i przemysłowej na wszystkich etapach realizacji nowych inwestycji oraz przebudowie istniejących obiektów

W zakresie projektowania:

- Przygotowanie koncepcji nowych linii technologicznych,
- Sporządzenie inwentaryzacji istniejących linii technologicznych,
- Przygotowanie planu modernizacji istniejących linii technologicznych,
- Przygotowanie projektów wykonawczych linii technologicznych,

W zakresie usług:

- Nadzór na etapie montażu urządzeń oraz linii technologicznych,
- Przeprowadzenie montażu urządzeń oraz linii technologicznych,
- Nadzór na etapie rozruchu linii technologicznych,
- Przeprowadzenie fazy rozruchu urządzeń oraz linii technologicznych,
- Przeprowadzenie pomiarów przed modernizacyjnych i po modernizacji urządzeń oraz linii technologicznych,
-Realizacja inwestycji w formule „pod klucz”,

W zakresie wykonawstwa:

- Prefabrykacja urządzeń mechanicznych transportu paliw i materiałów sypki,
- Dostawa urządzeń oraz armatury linii technologicznych
- Prefabrykacja urządzeń oraz elementów linii technologicznych
- Prefabrykacja urządzeń wg projektu Zamawiającego

Informujemy że nasz firma prowadzi działalność zgodną z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych. Więcej informacji TUTAJ