Przenośniki, podajniki zgrzebłowe

Przenośnik zgrzebłowy / podajnik zgrzeblowy stosowany jest do dozowania i transportu materiałów sypkich, takich jak: biomasa, węgiel, kruszywa, żużel, wapno, gips, popiół, a także paliw alternatywnych, materiałów o podwyższonej temperaturze i innych.

Przenośniki zgrzebłowe / podajniki zgrzebłowe wykonywane wg projektu ELEWATOR S.A. są skonstruowane na bazie modułowej tzn. każdy podajnik składa się z następujących części: głowica napędowa, głowica napinająca, część transportowa, cięgno zgrzebłowe i napęd, połączonych w jedną zwartą całość.

Wszystkie zespoły przenośnika / podajnika oprócz napędu i cięgna zgrzebłowego są połączone ze sobą kołnierzami z uszczelkami, co umożliwia łatwy transport, montaż i demontaż oraz zapewnia szczelność podajnika. Elementem łączącym wszystkie części przenośnika zgrzebłowego / podajnika zgrzebłowgo jest cięgno zgrzebłowe, którego długość i szerokość dobierana jest w zależności od konstrukcji i wydajności przenośnika / podajnika.

Zsyp i wysyp jest umieszczany zgodnie z potrzebami ruchowymi użytkownika przenośnika / podajnika.

Charakterystyka techniczna przenośników zgrzebłowych / podajników zgrzebłowych:

          - typ trasy:
                • poziome
                • skośne
                • łamane
          - wydajność:
                • do Qmax=100 t/h dla transportu węgla
                • Qmax=200 t/h dla transportu biomasy
Dysponujemy kompletem części zamiennych do produkowanych przez nas przenośników / podajników.

Informujemy że nasz firma prowadzi działalność zgodną z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych. Więcej informacji TUTAJ