Podawanie paliw

Realizujemy projekty dla instalacji podawania paliw oparte o powiązane ze sobą systemy transportu:
taśmowego, zgrzebłowego, ślimakowego, wibracyjnego, które tworzą ciąg technologiczny od magazynowania paliwa w zbiorników przykotłowych, poprzez układ transportu i dozowania węgla do komory paleniskowej kotła.

Dostarczane układy technologiczne zawierają kompletne wyposażenie niezbędne do poprawnego funkcjonowania i stabilnego działania oraz spełniają warunki gwarancji bezawaryjnej pracy.
Zakres naszych dostaw dla instalacji obejmuje urządzenia podstawowe i współpracujące, takie jak:

urządzenia podstawowe:

- przenośnik ślimakowy / podajnik ślimakowy
- przenośnik zgrzebłowy / podajnik zgrzebłowy
- przenośnik zgarniakowy / podajnik zgarniakowy
- przenośnik zabierakowy / podajnik zabierakowy
- przenośnik śrubowy / podajnik śrubowy
- przenośnik cięgnowy / podajnik cięgnowy
- przenośnik rewersyjny / podajnik rewersyjny
- przenośnik ważący / podajnik ważący
- przenośnik czołowo-płytowy / podajnik czołowo-płytowy
- wygarniacz paliwa
- rozrzutnik paliwa

oraz urządzenia współpracujące

Informujemy że nasz firma prowadzi działalność zgodną z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych. Więcej informacji TUTAJ