Podawanie paliw

Urządzenia i układy technologiczne z naszej oferty sprawiają, że podawanie paliw do zbiornika przy kotle przemysłowym staje się bardzo proste i efektywne. Instalacje po poprawnym zamontowaniu charakteryzują się przede wszystkim niezawodnym działaniem i przemyślaną konstrukcją. Sieć przenośników i podajników sprawnie dostarczy węgiel w odpowiednie miejsce.

Realizujemy projekty dla instalacji podawania paliw oparte o powiązane ze sobą systemy transportu:

  • taśmowego,
  • zgrzebłowego,
  • ślimakowego,
  • wibracyjnego.

Tworzą one ciąg technologiczny od magazynowania paliwa w zbiornikach przykotłowych, poprzez układ transportu i dozowania węgla do komory paleniskowej kotła. Zastosowanie naszych układów podających w zakładzie przemysłowym pozwala na stworzenie kompleksowego i kompletnego systemu, który może efektywnie funkcjonować bez konieczności zaopatrywania się w dodatkowe urządzenia.

Dostarczane układy technologiczne zawierają kompletne wyposażenie niezbędne do poprawnego funkcjonowania i stabilnego działania oraz spełniają warunki gwarancji bezawaryjnej pracy. Montaż całej konstrukcji jest intuicyjny i możliwy do przeprowadzenia w krótkim czasie – maszyna szybko będzie gotowa do długiej i niezawodnej pracy przy podawaniu paliw. Zakres naszych dostaw dla instalacji obejmuje urządzenia podstawowe i współpracujące, takie jak:

urządzenia podstawowe:

- przenośnik ślimakowy / podajnik ślimakowy
- przenośnik zgrzebłowy / podajnik zgrzebłowy
- przenośnik zgarniakowy / podajnik zgarniakowy
- przenośnik zabierakowy / podajnik zabierakowy
- przenośnik śrubowy / podajnik śrubowy
- przenośnik cięgnowy / podajnik cięgnowy
- przenośnik rewersyjny / podajnik rewersyjny
- przenośnik ważący / podajnik ważący
- przenośnik czołowo-płytowy / podajnik czołowo-płytowy
- wygarniacz paliwa
- rozrzutnik paliwa

oraz urządzenia współpracujące

Układy technologiczne Elewator pozwalają na skuteczne zainstalowanie całego zestawu urządzeń, dzięki którym praca w zakładzie przemysłowym będzie mogła być częściowo zautomatyzowana. Zachęcamy do kontaktu indywidualnego w celu ustalenia wszystkich szczegółów!

Informujemy że nasz firma prowadzi działalność zgodną z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych. Więcej informacji TUTAJ