Instalacje transportu biomasy

Na potrzeby energetyki odnawialnej uczestniczymy w realizacjach projektów budowy nowych i modernizacji istniejących instalacji transportu i dozowania biomasy do spalania indywidualnego lub współspalania z paliwami konwencjonalnymi.

Projektujemy i wykonujemy układy transportu mechanicznego (pionowego i poziomego) biomasy leśnej i biomasy rolnej w postaci zrębków, peletów, brykietów i innych, tworzące ciągi technologiczne od placu składowania do układu podawania paliwa do komory paleniskowej kotła.

Wykonujemy urządzenia do transportu biomasy dostosowane do indywidualnych potrzeb Klienta.

Stosowane urządzenia do transportu biomasy charakteryzują się możliwością pracy w układzie nadciśnienowym lub bezciśnieniowym, a także odpowiadają wymaganiom dla urządzeń pracujących w atmosferze wybuchowej wg ATEX.

Spośród produkowanych przez nas urządzeń do instalacji transportu biomasy najczęściej wykorzystujemy:

- przenośnik taśmowy / podajnik taśmowy
- przenośnik cięgnowy / podajnik cięgnowy
- przenośnik zgrzebłowy / podajnik zgrzebłowy
- przenośnik kubełkowy / podajnik kubełkowy / elewator
- przenośnik śrubowy / podajnik śrubowy
- przenośnik zgarniakowy / podajnik zgarniakowy
- prenośnik zabierakowy / podajnik zabierakowy

a także dozownik, podawacz, przesyp, wygarniacz, krata wibracyjna, transporter, taśmociąg.

Informujemy że nasz firma prowadzi działalność zgodną z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych. Więcej informacji TUTAJ