Przenośniki, podajniki taśmowe 

Przenośniki taśmowe / podajniki taśmowe stosowane są w układach transportu materiałów sypkich, takich jak: biomasa, węgiel, paliw alternatywnych oraz różnego rodzaju materiałów typu kruszywa, żużel, wapno, gips, popiół.

Przenośniki taśmowe / podajniki taśmowe wykonywane wg projektu ELEWATOR S.A są skonstruowane na bazie modułowej.

Przenośniki taśmowe / podajniki taśmowe znajdują zastosowanie w różnych dziedzinach przemysłu do prac przeładunkowo-transportowych w magazynach i na składowiskach, na placach budowy, w ciągach technologicznych w zakładach przeróbki i eksploatacji materiałów i surowców mineralnych, do transportu urobku i nadkładu w kopalnictwie.

Przenośniki taśmowe stosowane są do transportu materiałów sypkich i granulowanych oraz drobnicy paczkowanej i workowanej w poziomie i pod kątem do 20º. Stosując z progami można uzyskać większe kąty pochylenia przenośnika (do 40º).

Charakterystyka techniczna przenośników taśmowych / podajników taśmowych:

  • przenośniki / podajniki taśmowe stacjonarne (poziome, skośne, łamane)
  • przenośniki / podajniki taśmowe typu stacjonarnego na podwoziach kołowych i obrotowe
  • przenośniki / podajniki taśmowe przestawne (przejezdne)
  • przenośniki / podajniki taśmowe o zmiennej długości transportu (podajniki taśmowe wysuwne, przesuwne i obrotowe)

Dysponujemy kompletem części zamiennych do produkowanych przez nas przenośników / podajników.

Informujemy że nasz firma prowadzi działalność zgodną z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych. Więcej informacji TUTAJ