Realizacje

Modernizacja układu odpopielania komory paleniskowej kotła OFz450A wraz z instalacją
chłodzenia wody technologicznej oraz transportem pneumatycznym

Kompleksowa realizacja umowy w formule „pod klucz” w zakresie likwidacji oddzielaczy popiołu z układem wyprowadzenia i transportu popiołu,
układem chłodzenia do prefabrykacji i montażu nowego układu wraz z rozruchem.

Wtrysk wody amoniakalnej AMEC Foster Wheeler (obecnie Sumitomo SHI FW)

Realizacja zamówienia na dostawę paneli zaworowych i lanc wtrysku roztworu amoniaku instalacji SNCR dla AMEC Foster Wheeler do
Olomouc - Veolia Energie ĆR,a.s.

Lance wtryskowe dla AMEC Foster Wheeler (obecnie Sumitomo SHI FW)

Realizacja zamówienia na dostawę lanc wtrysku mocznika instalacji SNCR dla AMEC Foster Wheeler w ramach Modernizacji kotła 1-3, PGE Turów

Wymiennik gaz/woda

Realizacja zamówienia na dostawę wymiennika gaz/woda (ECO) do schładzania gazu powstałego w gazogeneratorze dla
Instytutu Badawczo-Wdrożeniowego Maszyn Sp. z.o.o.

Modernizacja układu transportu pneumatycznego sorbentu

Realizacja obejmowała zadanie w formule "pod klucz" w zakresie rozbudowy instalacji i zwiększania wydajności w ramach dostosowania do norm
IED w EC Żerań

Realizacja kontraktu z AMEC Foster Wheeler dla EC  Zabrze

W ramach kontraktu ELEWATOR S.A. zrealizował kompletne dostawy w zakresie  układów pomocniczych kotła:

  • Układ podawania węgla
  • Układ podawania RDF
  • Układ odprowadzenia popiołu dennego i rozładunku
  • Układ podawania mączki wapiennej
  • Układ podawania piasku

jak również w zakresie układów pomocniczych jednostki oczyszczania spalin:

  • Układ dozowania wapna hydratyzowanego do absorbera
  • Układ wtrysku wody do absorbera
  • Układ odprowadzenia i recyrkulacji produktu oraz układ transportu i magazynowania
  • Układ magazynowania i dozowania roztworu amoniaku w technologii SNCR

Lance czyszczące dla AMEC Foster Wheeler w EC Tychy

Realizacja zamówienia na dostawę lanc czyszczących zsypów węgla do komory paleniskowej kotła fluidalnego AMEC Foster Wheeler w EC Tychy

Panele wtrysku AMEC Foster Wheeler

Realizacja zamówienia na dostawę paneli wtrysku i lanc do instalacji SNCR dla AMEC Foster Wheeler w DEVEN JSCo

Układ podawania paliwa i odprowadzenia popiołu dennego

Zamówienie obejmowało projekt, wykonanie, dostawę oraz wsparcie techniczne na etapie montażu i
rozruchu w zakresie 4 linii podawania paliwa wraz zasobnikami, odprowadzenie popiołu wraz z
przesiewaniem i kruszeniem.

Modernizacji układu odpopielania komory paleniskowej kotła OFz450B wraz z instalacją
chłodzenia wody technologicznej.

Zamówienie obejmowało kompleksową realizację zadania w formule „pod klucz” w zakresie likwidacji
oddzielaczy popiołu z układem wyprowadzenia popiołu do prefabrykacji i montażu nowego układu
wraz z rozruchem.

   

Modernizacja układu podawania sorbentu na kotłach fluidalnych KFA oraz KFB typu OFz 450.

Zamówienie obejmowało kompleksową realizację zadania w formule „pod klucz” w ramach Dostosowania kotłów fluidalnych do normy IED w EC Żerań

Układ podawania sorbentu

- przeprowadzenie pomiarów modernizacyjnych celem określenia założeń do opracowania koncepcji,
- opracowanie koncepcji dla spełnienia wymagań Dyrektywy IED w zakresie emisji SO2 i NOx,
- realizacja modernizacji na podstawie własnego projektu, dostawa i zabudowa urządzeń oraz modyfikacje w komorze paleniskowej,
- pomiary po-modernizacyjne oraz optymalizacja kotła

Odżużlacze zgrzebłowe

Zamówienie obejmowało projekt, wykonanie, dostawę oraz montaż 4 szt. odżużlaczy zgrzebłowych.

   

Podłoga ruchoma

Zamówienie obejmowało projekt, wykonanie i dostawę podłogi ruchomej z napędem hydraulicznym dla budowy układu transportowego w biogazowni.
Wymiary podłogi 4,5m x 9m.

 

Układ urządzeń do transportu kryolitu dla NORDURAL w Islandii

Zamówienie obejmowało zaprojektowanie, wykonanie i dostawę następujących urządzeń:
dwóch przenośników zgrzebłowych, podajnika kubełkowego oraz przesypu dwudrogowego z napędem elektrycznym.

 

Dostawa urządzeń transportu popiołu w Elektrowni Rybnik 

Dostawa urządzeń transportu popiołu spod reaktora i kanałów spalin dolotowych do reaktora dla zmodernizowanej instalacji odsiarczania spalin
na blokach 1 ,5, 6 i 8  w Elektrowni Rybnik.

W zakres zlecenia wchodziło zaprojektowanie i dostawa układu czterech przenośników zgrzebłowych wraz z kruszarką na każdy blok. 

 

Modernizacja układu transportu wypadów młynowych w PGE Elektrowni Opole S.A.

Zakres prac obejmuje wykonanie projektu technicznego instalacji w zakresie branży mechanicznej, elektrycznej, wykonanie urządzeń, montaż
oraz uruchomienie na obiekcie.

Wypady

 

Przerzutki dwudrogowe popiołu

Przerzutka dwudrogowa służy do zmiany drogi popiołu na rurociągach przesyłowych. Zakres zamówienia obejmował wykonanie dokumentacji
projektowej, wykonanie i dostawę 51 sztuk przerzutek o różnych średnicach przesyłowych.

                

 

Układ przenosników taśmowych dla Zkładu Produkcji Siarczanu Glinu

Zamówienie obejmowało wykonanie 7 sztuk przenośników taśmowych z przenośnikiem taśmowym przejezdnym

o regulowanym nachyleniu 0-200 i wychyle bocznym dwustronnym 0-500.

Przenośnik członowo - płytowy z koszem zasypowym wyposażonym w ruszt obrotowy
z napędem pneumatycznym

Zakres zlecenia obejmował opracowanie dokumentacji projektowej, wykonanie urządzenia, nadzór nad montażem i uruchomienie.

 

Modernizacja urządzeń odbioru żużla kotła OP-430

Zakres wykonanej modernizacji obejmował wykonanie i montaż odżużlacza zgrzebłowego z lejem żużlowym.

Informujemy że nasz firma prowadzi działalność zgodną z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych. Więcej informacji TUTAJ