Oferta

Nasza oferta obejmuje:

 • Układy technologiczne
  • Podawanie paliw
  • Odprowadzanie popiołów
  • Podawanie materiałów sypkich
  • Systemy transportu pneumatycznego materiałów sypkich
  • Systemy transportu dalekiego paliw i materiałów sypkich
  • Systemy recyrkulacji i odprowadzania popiołów z instalacji oczyszczania spalin
  • Systemy transportu biomasy
  • Instalacje wody chłodzącej, wody technologicznej
  • Inne systemy dostosowane do potrzeb klientów
 • Urządzenia
  • Przenośniki i podajniki
   • Przenośniki zgrzebłowe
   • Przenośniki kubełkowe
   • Przenośniki członowo-płytowe
   • Przenośniki ślimakowe
   • Przenośniki wibracyjne
  • Odżużlacze
  • Urządzenia współpracujące
   • Dozowniki celkowe
   • Kruszarki
   • Przerzutki dwudrogowe
   • Zasuwy
   • Zsuwnie i zsypy
   • Zbiorniki
   • Kompensatory
   • Konstrukcje stalowe
   • Leje żużlowe
   • Inne urządzenia
  • Części zamienne do oferowanych urządzeń
 • Usługi
  • Obróbka materiałów
  • Projektowanie konstrukcji i elementów mechanicznych, budowlanych i inżynierskich
 • Modernizacje i remonty urządzeń i systemów

Informujemy że nasz firma prowadzi działalność zgodną z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych. Więcej informacji TUTAJ