Odpopielanie - transport popiołu

Ważnym elementem układu spalania paliwa jest instalacja odbioru i transportu odpadów paleniskowych.

Realizujemy projekty dla instalacji odpopielania i odżużlania, przystosowane indywidualnie do danego typu kotła, wymagań inwestora oraz jakości spalanych paliw.

Instalacja odpopielania naszego autorstwa jest realizowana przez sprawdzone rozwiązania konstrukcyjne oferowanych urządzeń, zapewniające wysoką dyspozycyjność pracy w szczególnych warunkach eksploatacyjnych.

Dla bloków energetycznych z kotłem fluidalnym oferujemy dostawę kompletnych układów przykotłowych schładzania i odprowadenia popiołu z komory paleniskowej kotła do zbiornika magazynującego. Przedmiotowe układy wyposażamy w urządzenia podstawowe i współpracujące, takie jak:

urządzenia podstawowe:

- przenośnik ślimakowy / podajnik ślimakowy
- przenośnik zgrzebłowy / podajnik zgrzebłowy
- przenośnik zgarniakowy / podajnik zgarniakowy
- przenośnik zabierakowy / podajnik zabierakowy
- przenośnik śrubowy / podajnik śrubowy
- przenośnik cięgnowy / podajnik cięgnowy
- przenośnik kubełkowy / podajnik kubełkowy / elewator
- przesiewacz
- kruszarka
- transporter
- schładzacz popiołu
- działka powietrzne
- rynna aeracyjna
- filtr odpylający

oraz urządzenia współpracujące

 

Informujemy że nasz firma prowadzi działalność zgodną z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych. Więcej informacji TUTAJ