Odpopielanie - transport popiołu

Ważnym elementem układu spalania paliwa jest instalacja odbioru i transportu odpadów paleniskowych. Sprawne odprowadzanie popiołu wymaga zastosowania niezawodnego układu technologicznego, złożonego z przenośników, podajników, transporterów i wielu innych urządzeń. Poprawnie zainstalowany system umożliwia efektywne transportowanie zanieczyszczeń powstających przy spalaniu paliwa.

Realizujemy projekty dla instalacji odpopielania i odżużlania, przystosowane indywidualnie do danego typu kotła, wymagań inwestora oraz jakości spalanych paliw. Potrafimy dostosować się do stawianych oczekiwań i dbamy o to, by zainstalowana konstrukcja mogła pracować jak najbardziej efektywnie w warunkach danego zakładu przemysłowego.

Instalacja odpopielania naszego autorstwa jest realizowana przez sprawdzone rozwiązania konstrukcyjne oferowanych urządzeń, zapewniające wysoką dyspozycyjność pracy w szczególnych warunkach eksploatacyjnych. Specjalistyczny układ przenośników oraz podajników, który proponujemy, to prawdziwy sprzęt do zadań specjalnych. Wyróżnia się niezawodnością, ponadprzeciętną wytrzymałością i skutecznością. Dzięki niemu zadanie odprowadzenia popiołu czy innego rodzaju zanieczyszczeń jest realizowane bardzo sprawnie.

Dla bloków energetycznych z kotłem fluidalnym oferujemy dostawę kompletnych układów przykotłowych schładzania i odprowadzenia popiołu z komory paleniskowej kotła do zbiornika magazynującego. Przedmiotowe układy wyposażamy w urządzenia podstawowe i współpracujące, takie jak:

urządzenia podstawowe:

- przenośnik ślimakowy / podajnik ślimakowy
- przenośnik zgrzebłowy / podajnik zgrzebłowy
- przenośnik zgarniakowy / podajnik zgarniakowy
- przenośnik zabierakowy / podajnik zabierakowy
- przenośnik śrubowy / podajnik śrubowy
- przenośnik cięgnowy / podajnik cięgnowy
- przenośnik kubełkowy / podajnik kubełkowy / elewator
- przesiewacz
- kruszarka
- transporter
- schładzacz popiołu
- działka powietrzne
- rynna aeracyjna
- filtr odpylający

oraz urządzenia współpracujące

Serdecznie zachęcamy do skorzystania z szerokiej oferty układów technologicznych dostarczanych przez Elewator. Dzięki nim przemieszczanie zanieczyszczeń powstałych przy spalaniu paliwa będzie mogło odbywać się sprawnie i skutecznie. Zapraszamy do kontaktu!

 

Informujemy że nasz firma prowadzi działalność zgodną z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych. Więcej informacji TUTAJ