Recyrkulacja i odprowadzenie popiołów z instalacji oczyszczania spalin

Realizujemy projekty dla układ recyrkulacji i odprowadzenia popiołu lotnego oraz produktu, oparte na powiązane ze sobą urządzenia, które tworzą ciąg technologiczny regulacji przepływu i odprowadzenia.

Dostarczane układy zawierają kompletne wyposażenie niezbędne do poprawnego funkcjonowania i stabilnego działania Instalacji Oczyszczania Spalin oraz Filtrów Workowych, spełniające warunki gwarancji bezawaryjnej pracy.

Zakres naszych dostaw dla instalacji recyrkulacji i odprowadzenia popiołu lotnego obejmuje urządzenia podstawowe i systemy współpracujące, takie jak:

urządzenia podstawowe:

- lej filtra workowego z dnem aeracyjnym
- rynna aeracyjna recyrkulacji popiołu
- zawór obrotowy regulacyjny i odcinając
- dozownik aeracyjny
- przenośnik zgrzebłowy / podajnik zgrzebłowy
- przenośnik śrubowy / podajnik śrubowy
- przerzutki dwudrogowe

oraz urządzenia i układy współpracujące

Informujemy że nasz firma prowadzi działalność zgodną z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych. Więcej informacji TUTAJ