Transport pneumatyczny materiałów sypkich

Pneumatyczny system przenoszenia jest procesem, który umożliwia przenoszenie materiałów sypkich niemal każdego rodzaju za pośrednictwem przepływu powietrza jako medium transportującego z wielu lub do wielu miejsc docelowych. Zastosowanie znajdują dwa systemy transportu pneumatycznego, niskociśnieniowy i wysokociśnieniowy.


Układ transportu pneumatycznego niskociśnieniowego

W układzie transportu pneumatycznego niskociśnieniowego wykorzystuje się stosunkowo dużą ilość powietrza do przenoszenia stosunkowo małej ilości materiału i przy niższych ciśnieniach niż układy w fazie gęstej. W układzie transportu pneumatycznego niskociśnieniowego wykorzystuje się dozowniki celkowe oraz zasilanie powietrza, którego źródłem są dmuchawy lub wentylatory podmuchu o parametrach od 400mbar - 1000mbar.
Materiał w układzie fazy ubogiej jest transportowany z dużą prędkością przez system, podczas gdy jest zawieszony w powietrzu. Aby utrzymać materiał w zawieszeniu, konieczne jest utrzymanie minimalnej prędkości powietrza transportującego. Układ ten znajduje zastosowanie w transportach materiałów sypkich drobnej frakcji na instalacjach bliskiego zasięgu.

 

Układ transportu pneumatycznego wysokociśnieniowego

W układzie transportu pneumatycznego wysokociśnieniowego wykorzystuje się zbiorniki komorowe, które zasilane są źródłem sprężonego powietrza o parametrach od 2bar do 8bar. Układ w fazie gęstej działa przy znacznie mniejszych prędkościach powietrza niż ich odpowiedniki z fazą ubogą. Metoda przenoszenia w fazie gęstej wymaga wyższego ciśnienia na metr niż faza uboga ze względu na większe siły powstające przy przemieszczaniu produktu wzdłuż rurociągu. Układ znajduje zastosowanie w transporcie dalekiego zasięgu materiałów sypkich drobnej i grubej frakcji.

Realizacje transportu pneumatycznego

Realizujemy projekty bazując na technologii transportu pneumatycznego niskociśnieniowego i wysokociśnieniowego do transportu materiałów sypkich typu sorbenty, piasek, popiół lotny, popiół denny oraz innych materiałów sypkich według indywidualnych wymagań inwestora.

Instalacje naszego autorstwa są realizowane na podstawie sprawdzonych rozwiązań konstrukcyjnych oferowanych urządzeń, zapewniające wysoką dyspozycyjność pracy w szczególnych warunkach eksploatacyjnych oraz wysoką jakość wykonania.

Oferujemy dostawę kompletnych układów zewnętrznych oraz przykotłowych transportu pneumatycznego bliskiego i dalekiego materiałów sypkich.

Przedmiotowe układy wyposażamy w urządzenia podstawowe i współpracujące, takie jak:

urządzenia podstawowe:

- zbiorniki komorowe
- rynna aeracyjna
- dozownik celkowy
- dozownik aeracyjny
- zawory obrotowe regulacyjne i odcinające
- aeracja zbiornika
- filtr odpylający
- przerzutki dwudrogowe

oraz urządzenia współpracujące

Transport pneumatyczny – zalety i zastosowanie

Łatwość aplikacji, możliwość prowadzenia rurociągów wertykalnie i horyzontalnie, hermetyczność, a także stosunkowo niskie koszty powodują, że transport pneumatyczny stanowi jeden z najpopularniejszych powszechnych sposobów translokacji materiałów sypkich na znaczne odległości pomiędzy miejscem załadunku i rozładunku. Metoda jest szeroka wykorzystywana w:

  • sektorze rolno-spożywczym – do przemieszczania zbóż, cukru, nawozów, wyrobów cukierniczych itp.,
  • przemyśle chemicznym, wydobywczym, budowlanym – w celu relokacji półproduktów, półfabrykatów, kruszyw, cementu,
  • branży farmaceutycznej – gdzie transport pneumatyczny jest wykorzystywany do przepływu leków, tabletek,
  • motoryzacji – do obsługi odpadów kompozytowych,
  • produkcji tworzyw sztucznych – do przesyłu różnego rodzaju granulatów.

W szczególności transport pneumatyczny materiałów sypkich znajduje zastosowanie w przypadku konieczności przewozu artykułów higroskopijnych (np. soli, fosforanu, mocznika, mąki, kawy, tkanin), silnie ścierających się, o podwyższonej temperaturze oraz pyłów o własnościach wybuchowych.

Transport pneumatyczny – bezpieczne i kontrolowane warunki przesyłu materiałów sypkich

Każdy system przemysłowy wymaga prawidłowego sterowania, monitorowania i diagnozowania w celu przeciwdziałania blokowaniu rurociągu oraz zapobiegania zniszczeniu i uszkodzeniu transportowanych artykułów. Oferujemy transport pneumatyczny, w którym poszczególne systemy zapewniają dokładne dozowanie oraz przepływ w warunkach kontrolowanego i nadzorowanego przemieszczania produktów zgodnie z wymogami ochrony środowiska i zasadami zrównoważonego rozwoju.

Transport pneumatyczny materiałów sypkich każdego rodzaju, w dużych ilościach, szybko, wydajnie, niezawodnie, oszczędnie, efektywnie energetycznie, respektujący zasady bhp – to zadanie dla specjalisty, prawdziwego eksperta i lidera w branży – firmy Elewator! Wieloletnie doświadczenie w zakresie projektowo-konstrukcyjnym i eksploatacyjno-ruchowym pozwalają nam zaoferować najlepsze technologiczne rozwiązania!

Informujemy że nasz firma prowadzi działalność zgodną z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych. Więcej informacji TUTAJ