Przenośniki, podajniki członowo - płytowe

Przenośnik członowo-płytowy / podajnik członowo-płytowy służy do transportu luzem materiałów sypkich o dużej rozpiętości granulacji, od drobnokawałkowych, do brył, a także paliw alternatywnych i materiałów o podwyższonej temperaturze. Podajniki przewidziane do pracy w ciężkich warunkach eksploatacyjnych w przemyśle energetycznym hutniczym, górniczym, cementowym, gipsowym itp.

Przenośniki członowo-płytowe / podajniki członowo-płytowe wykonane wg projektu ELEWATOR S.A. konstruowane są zgodnie z wymaganiami klientów i składają się z następujących części: głowica napędowa, głowica napinająca, część transportowa, cięgno zgrzebłowe i napęd, połączonych w jedną zwartą całość.

Przenośniki członowo-płytowe / podajniki członowo-płytowe znajdują szczególne zastosowanie do wybierania materiałów spod zasobników, bunkrów i podawania do innych urządzeń transportowych.

Oferowane przez ELEWATOR S.A. przenośniki / podajniki charakteryzują się wysoką odpornością na przeciążenie, odpornością na uderzenia ciężkich bryło o ostrych krawędziach oraz dużą wydajnością.

Charakterystyka techniczna przenośników członowo-płytowych / podajników członowo-płytowych:


- wydajność: Qmax = 500 t/h
- długość: Lmax = 20m
- szerokość: Bmax = 2000mm

 

Dysponujemy kompletem części zamiennych do produkowanych przez nas przenośników.

Informujemy że nasz firma prowadzi działalność zgodną z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych. Więcej informacji TUTAJ