Rynny aeracyjne

Rynny aeracyjne stosowane są w układach odprowadzenia popiołu z lejów filtra workowego oraz produktu z jednostek oczyszczania spalin.

Rynny aeracyjne przystosowane są do wyprowadzania gorącego materiału poreakcyjnego z lejów, jak również w układzie recyrkulacji produktu umożliwiają podawanie regulowanego strumienia do absorbera. Zastosowane w układach technologicznych są wyposażone w instalację rozpływu powietrza oraz w przypadku instalacji z recyrkulacją produktu posiadają kompletny system regulacji cyrkulującego produktu potrzebnego w dalszym procesie.

Rynny aeracyjne produkowane przez ELEWATOR S.A. są wykonywane na indywidualne zamówienie klientów, wg potrzeb technologicznych.

Informujemy że nasz firma prowadzi działalność zgodną z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych. Więcej informacji TUTAJ