Klapy

Klapy odcinające i klapy regulacyjne stosowane są na przewodach zimnego i gorącego powietrza oraz spalin dla kotłów parowych i wodnych, przy których temperatura czynnika przepływającego nie przekracza 400°C przy ciśnieniu 6000 Pa.

Klapy składają się z prostokątnej lub kołowej ramy stalowej, jednego lub wielu ruchomych segmentów oraz dźwigni z cięgnami łączącymi. Na ruchomych segmentach klapy regulacyjnej stosowane są dodatkowo profilowane nakładki z blachy, umożliwiające płynną regulację przepływu czynnika przez klapę przy jej otwieraniu lub zamykaniu. Zmiana pozycji ruchomych segmentów w odniesieniu do ramy klapy odbywać się może tylko w zakresie kąta 90° przy pełnym otwarciu przepływu czynnika przez klapę, przy czym dla klapy regulacyjnej przepływ czynnika jest regulowany w zakresie kąta otwarcia od 0° do 65°.

Zmiana pozycji ruchomych segmentów klapy może odbywać się przez zastosowanie dowolnego siłownika. Każdy ruchomy segment klapy wykonany jest z blach oraz wału z dwoma obrobionymi czopami i zabudowany w ramie klapy poprzez specjalnej konstrukcji łożyska ślizgowe lub zespoły łożysk kulkowych samonastawnych i dławnice uszczelniające.

Informujemy że nasz firma prowadzi działalność zgodną z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych. Więcej informacji TUTAJ