Przenośniki wibracyjne

Przenośnik wibracyjny / podajnik wibracyjny to przenośnik / podajnik bezcięgnowy, w którym materiał przemieszcza się w rynnie lub rurze dzięki wykorzystaniu jego bezwładności.

Zastosowanie przenośników wibracyjnych / podajników wibracyjnych:
Przenośniki wibracyjne / Podajniki wibracyjne przeznaczone są w głównej mierze do transportu materiałów suchych, sypkich lub zbrylonych na nieznaczne odległości ( do 7 metrów).
Możliwa jest również praca zestawu przenośników wibracyjnych / podajników wibracyjnych połączonych szeregowo.
Przenośniki wibracyjne / podajniki wibracyjne szczególnie polecane są do transportu materiałów silnie ścierających oraz tam, gdzie wymagana jest hermetyzacja drogi transportowej.
Oprócz funkcji transportowej przenośnik wibracyjny / podajnik wibracyjny może służyć do wstępnej klasyfikacji materiału, jego odwodnienia, ukierunkowania, nawilżania, chłodzenia, ogrzewania itp.

Przenośniki wibracyjne / podajniki wibracyjne wyposażone są w wibratory o różnej częstotliwości drgań, co pozwala na dogodne dobranie prędkości podawania.
W zależności od sytuacji przenośnik wibracyjne / podajniki wibracyjne mogą być wykonywane zabudowy z napędem dolnym, górnym lub bocznym, w wersji podpartej lub podwieszonej.
W celu płynnej regulacji podajników możliwe jest zastosowanie przemienników częstotliwości lub podajników z napędem elektromagnetycznym.

Dysponujemy kompletem części zamiennych do produkowanych przez nas przenośników / podajników.

Informujemy że nasz firma prowadzi działalność zgodną z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych. Więcej informacji TUTAJ