Przenośniki grawitacyjne

Przenośniki grawitacyjne, w których materiał przemieszcza się w rynnie lub rurze dzięki wspomaganiu powietrzem oraz wykorzystaniu jego bezwładności.

Przenośniki grawitacyjne przeznaczone są w głównej mierze do transportu materiałów suchych, sypkich lub zbrylonych na nieznaczne odległości. Szczególnie polecane są do transportu materiałów silnie ścierających oraz tam, gdzie wymagana jest hermetyzacja drogi transportowej.

Stosowany typ przenośników rynnowy lub rurowy umożliwia transportowanie i podawanie materiałów sypkich do zsypów grawitacyjnych stosowanych w energetyce i przemyśle.

Przenośniki grawitacyjne produkowane przez ELEWATOR S.A. są wykonywane na indywidualne zamówienie klientów, wg potrzeb technologicznych.

Informujemy że nasz firma prowadzi działalność zgodną z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych. Więcej informacji TUTAJ